Obţinerea regulatorului de creştere a plantelor din deşeurile agroindustriale (seminţe de tomate) şi studiul reacţiilor lui fiziologic biochimice ce induc rezistenţa la boli la culturile cereale

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Chintea Pavel
10.820.04.09BA
2010
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
2011
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Proiecte bilaterale
Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară.Aplicativ2010-04-01 - 2011-12-31
2010
Va fi dată caracteristica conţinutului calitativ al tomatozidei în diferite probe de seminţe de tomate din Moldova şi din Belarus. Va fi obţinută tomatozida pură în cantităţi suficiente pentru testări fizico-chimice şi biologice. Va fi formulată şi recomandată metoda optimală de obţinere a tomatozidei în condiţiile semiindustriale pentru Belarus.
2011
Va fi extrasă tomatozida din seminţe de tomate nemărunţite cultivate în Republica Moldova şi în Republica Belarus, utilizând alcool etilic apos de 30% la temperatura de 70°C. Va fi obţinută tomatozida pură în cantităţi de 30 g pentru cercetările efectuate în Republica Belarus. Va fi elaborată şi propusă o metodă de obţinere a tomatozidei, accesibilă şi inofensivă în condiţii industriale.
2010
75.0
2011
75.0
2010
0.0
2011
0.0