Provocări principale pentru securitatea demografică: tangenţe şi divergenţe în Belarus şi Moldova

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Paladi Gheorghe Andrei
10.820.08.19BA
Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM
Proiecte bilaterale
Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă.Aplicativ2010-04-01 - 2011-12-31
2010
Vor fi determinate tendinţele principale ale natalităţii şi mortalităţii, ale migraţiei, impactul acestora asupra evoluţiei structurii şi numărului populaţiei. Vor fi publicate rezultatele cercetării, ce vor servi drept sursă de informare pentru organele de resort.
2011
Va fi elaborată prognoza demografică şi determinate aspectele-cheie în dezvoltarea demografică a Republicii Moldova în următorii 40 de ani: tendinţele natalităţii, mortalităţii ş.a. Vor fi elaborate recomandări privind perfecţionarea politicilor demografice. Rezultatele ştiinţifice obţinute, propunerile şi recomandările vor fi prezentate Comisiei Naţionale pentru Populaţie şi Dezvoltare.
2010
75.0
2011
75.0
2010
0.0
2011
0.0