„ Optimizarea acordărei ajutorului medical pacienţilor grav politraumatizaţi conform conceptului „damage control”.Elaborarea algoritmului diagnosticului şi tratamentului consecinţiilor traumatizmului abdominal asociat cu leziunile aparatului locomotor .”

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Pascari Vasile Pavel
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Proiecte independente de procurare a echipamentului
Biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii.Aplicativ2010-01-01 - 2010-12-31
2010
1. Optimizarea procesului diagnosticului şi tratamentului pereitonitelor pancreatogene la bolnavii politraumatizaţi. 2. Optimizarea procesului tratamentului bolnavilor politraumatizaţi implimentarea metodei miniinvazive de osteosinteză a oaselor tubulare lungi la pacienţii politraumatizaţi cu utilizarea dispozitivilor de construcţie proprie..
2010
300.0
2010
0.0