Elaborarea Instrumentului Bibliometric Naţional

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Cojocaru Igor Petru
10.819.08.01A
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Proiecte independente pentru tineri cercetători
Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă.Aplicativ2010-01-01 - 2011-12-31
2010
Vor fi studiaţi şi stabiliţi indicatorii bibliometrici relevanţi pentru sistemul naţional al ştiinţei şi inovării. Va fi elaborată Sarcina tehnică a Instrumentului Bibliometric Naţional (IBN). Va fi elaborat caietul de sarcini, şabloanele şi dezvoltate sistemele informatice: “e-articol ştiinţific”, “e-revistă ştiinţifică”. Va fi elaborată “Instrucţiunea de prezentare a “e-articolului ştiinţific”, Ghidul utilizatorului “e-articol ştiinţific”, “e-revistă ştiinţifică”.
2011
Vor fi elaborate nucleul şi baza de date ale instrumentului bibliometric naţional (IBN). Va fi corelat IBN cu alte sisteme informatice. Vor fi determinaţi indicatorii bibliometrici pentru publicaţiile a două reviste ştiinţifice naţionale. Vor fi elaborate ghiduri de utilizare a IBN. Va fi organizat seminarul de instruire privind utilizarea IBN. Va fi elaborat planul de acţiuni privind implementarea IBN la nivel naţional.
2010
140.0
2011
140.0
2010
0.0
2011
0.0