Obţinerea şi utilizarea terpenoidelor sintetic şi practic importante

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Grinco Marina Chiril
10.819.05.04F
Institutul de Chimie al AŞM
Proiecte independente pentru tineri cercetători
Nanotehnologii, inginerie industrială, produse şi materiale noi.Fundamental2010-01-01 - 2011-12-31
2010
Va fi studiată componenţa extractului obţinut din deşeurile de floarea soarelui cu scopul izolării diterpenoidelor kauranice şi trahilobanice. Compuşii izolaţi vor fi studiaţi şi identificaţi pentru a fi utilizaţi ulterior ca materie primă de sinteză. Vor fi elaborate metode originale de sinteză cu mai multe etape a derivaţilor homodrimanici cu grupe carbonilice, hidroxilice, cetonice, cu potenţială activitate biologică. Va fi elaborată o metodă nouă şi eficientă de obţinere a 7,11-diacetoxidrim-8(9)-enei şi 7-acetoxidrim-8(9)-enei.
2011
Vor fi elaborate metode originale de obţinere a cetonelor, alcoolilor şi a oxizilor din seria homodrimanului. Vor fi studiate proprietăţile lor fizico-chimice, organoleptice şi alte proprietăţi. Vor fi elaborate metode originale de obţinere a cetonelor, alcoolilor şi a oxizilor din seria drimanului. Vor fi studiate proprietăţile fizico-chimice şi organoleptice. Vor fi identificaţi produşii de transformare a acidului entkaurenic. Va fi testată activitatea biologică a unor compuşi finali.
2010
120.0
2011
120.0
2010
0.0
2011
0.0