Hipertensiunea arterială - o strategie farmacoterapeutică nouă în diminuarea impactului asupra organelor-ţintă (supraveghere de durata).

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Carauş Alexandru Pavel
10.817.09.14A
IMSP Institutul de Cardiologie
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii.Aplicativ2010-01-01 - 2010-12-31
2010
Se preconizeaza îmbunătăţirea continuă importantă a performanţei hemodinamice (funcţiei diastolice), funcţiei renale, parametrilor elasticităţii vasculare la pacienţi cu HTA moderată-severă ca rezultat al medicaţiei de durată.
2010
742.0
2010
0.0