Optimizarea tehnicilor de revascularizare a miocardului pe cord bătând.

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Cenuşă Octavian Valerian
10.819.09.03A
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
2010
IMSP Institutul de Cardiologie
2011
IMSP Institutul de Cardiologie
Proiecte independente pentru tineri cercetători
Biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii.Aplicativ2010-01-01 - 2011-12-31
2010
Vor fi elaborate recomandări privind selectarea pacienţilor pentru by-pass aortocoronarian fără circulaţie extracorporală şi identificaţi factorii de risc pre-, intra- şi postoperatori.
2011
Vor fi evaluate datele a 117 pacienţi operaţi cu circulaţia extracorporală (CEC) şi fără CEC. Pacienţii nominalizaţi vor fi reexaminaţi periodic, datele fiind colectate în dinamică. Vor fi sistematizate rezultatele studiului şi vor fi elaborate propuneri corespunzătoare.
2010
140.0
2011
140.0
2010
0.0
2011
0.0