Studiul mecanismelor de transmitere a rezistenţei E.coli implicată în patologia umană.

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
Evtodienco Vasilie
10.817.09.11A
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii.Aplicativ2010-01-01 - 2010-12-31
2010
Se va stabili rolul E.coli în patologia omului (complicaţiilor infecţiilor cauzate de ea). Se va stabili rolul E.coli în patologia omului (complicaţiilor infecţiilor cauzate de ea)
2010
208.0
2010
0.0