Cercetarea patrimoniului cultural şi natural al Complexului Muzeal Ţipova-Saharna pentru sporirea vizibilităţii lui ştiinţifice

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Buzilă Varvara Nicolae
10.817.07.01A
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Universitatea de Stat din Tiraspol
Universitatea de Stat din Moldova
Ministerul Culturii si Cultelor
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi istoric al Moldovei în contextul integrării europeneAplicativ2010-01-01 - 2010-12-31
2010
Va fi dezvoltată direcţia „Cercetări etnoecologice în Republica Moldova”. Vor fi repertoriate cele mai reprezentative valori ale culturii tradiţionale (materiale şi intangibile) în scopul relevării contribuţiei reale a Republicii Moldova la diversitatea culturală europeană. Va fi stabilită geneza monumentelor culturale din cadrul Complexului şi principalele lor etape de dezvoltare. Va fi elaborată documentaţia ştiinţifică necesară pentru înfiinţarea muzeului Complexului: concepţia, planul tematico-expoziţional etc. Iar în final va fi creat muzeul local, care va etala patrimoniul cultural mobil al zonei. Vor fi identificate şi cercetate formele de cultură populară (peisaj cultural rural, arhitectură ţărănească, obiceiuri, practici sociale, alimentaţie tradiţională, agrement colectiv) ca surse istorice şi ca potenţial de dezvoltare a turismului rural. Va fi pusă în valoare diversitatea biologică din Rezervaţia Ştiinţifică Naturală Ţîpova-Saharna ca bază pentru dezvoltarea şi protejarea ei. Vor fi elaborate recomandări în scopul conservării, restaurării, valorificării tuturor monumentelor de istorie şi cultură, inclusiv a celor naturale din Complex, pentru o mai eficientă includere a lor în circuitul turistic naţional şi internaţional. Vor fi asigurate din perspectivă ştiinţifică lucrările de conservare, consolidare, restaurare şi punere în valoare a obiectivelor de pe teritoriul Complexului pentru a asigura calitatea lucrărilor. Rezultatele cercetărilor vor fi reflectate în: - două numere ale revistei de profil - Buletin ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie, vol. 10 (22) şi 11 (23), dedicate cercetării Complexului „Ţîpova –Saharna”; - monografia: – 1.Portul popular - retorică a identităţii culturale; - harta turistică „Complexul Ţîpova-Saharna”; - Expoziţia internaţională „Cartografierea ca discurs modern. De la cadrul geografic la codurile culturii”; - noul muzeu al Complexului „Ţîpova-Saharna”, patrimoniul căruia va fi completat cu obiecte descoperite în timpul cercetărilor de teren.
2010
1092.8
2010
0.0