Evaluarea morbidităţii populaţiei umane cu hidatidoză şi eficientizarea măsurilor de supraveghere şi prevenire.

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
Isac Maria
10.817.09.10A
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii.Aplicativ2010-01-01 - 2010-12-31
2010
Rezulatele preconizate vor permite aprecierea gradului de răspîndire a hidatidozei, evaluarea impactului permanent cu Echinococcus granulosus larvae asupra organismului gazda, elaborarea măsurilor eficiente privind optimizarea supravegherii epidemiologice şi prevenirii hidatidozei precum şi editarea unor buletine sau buclete pentru informarea populaţiei despre riscul infestării. Diagnosticarea precoce a parazitozei va reduce considerabil cheltuielile enorme (2823 – 4795$ USA) a tratamentului chirurgical, iar măsurile eficiente de monitorizare şi prevenire vor menţine situaţia epidemiologică sub control.
2010
145.0
2010
0.0