Abordarea unei noi concepţii în tratamentul infecţiei cu HIV

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Calin Vasile
10.817.09.12F
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Fundamental2010-01-01 - 2010-12-31
2010
Se preconizează obţinerea unor noi rezultate nedescrise în literatura de profil la pacienţii infectaţi cu HIV şi trataţi cu Pacovirină. Vor fi evaluaţi indicii clinici şi paraclinici la pacienţii nominalizaţi în baza legităţilor proceselor de ameliorare a indicilor imunologici: CD4, CD8, CD4/CD8 şi scăderea nivelului plasmatic al ARN, HIV – marcheri caracteristici pentru evaluarea evoluţiei infecţiei HIV/SIDA.
2010
250.0
2010
0.0