Stabilirea corelării dintre tipul solurilor şi concentraţiile de Radon

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Caterinciuc Natalia
10.819.09.02A
ANRANR, Expediţia Hidrogeologică de Stat
Agenţia Internaţională pentru Energia Atomică
2010
Centrul Naţional de Sanătate Publică
2011
Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM
Proiecte independente pentru tineri cercetători
Biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii.Fundamental2010-01-01 - 2011-12-31
2010
Vor fi determinate şi evaluate concentraţiile de Radon în diferite tipuri de sol pe teritoriul Republicii Moldova în funcţie de gradul de erozie condiţionate de direcţia vântului, cantitatea de precipitaţii şi adîncimea solului.
2011
Va fi elaborat un program de cartare a concentraţiilor de Radon în baza recomandărilor Comisiei Europene de cartare a radonului în ţările europene şi se va efectua cartarea concentraţiilor de Radon pe teritoriul Republicii Moldova. Vor fi elaborate normele de reglementare a expunerii populaţiei la Radon.
2010
120.0
2011
120.0
2010
0.0
2011
0.0