Procurarea echipamentului modern pentru lucrări ştiinţifice in domeniul mineralogiei tehnologice la nivelele macro, micro şi nano.

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Bolotin Oleg Andrei
Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM
Proiecte independente de procurare a echipamentului
Aplicativ2010-01-01 - 2010-12-31
2010
Prognozarea parametrilor tehnologici în procesului de înnobilare a minereului. Ridicarea esenţială raţionalităţii tehnologiei de prelucrare. Elaborarea tehnologiei nestandarde de extragere şi înnobilare. Utilizarea metodelor contemporane de studiere a probelor, cineticii proceselor termice. Testarea materii prime minerale importate pentru diferite ramurile economiei, reactive chimice pentru agricultura, deşeuri industriale.
2010
500.0
2010
0.0