Completarea echipamentului modern donat cu sistem de mineralizare a eşantionalor biologice pentru realizarea investigaţiilor ecotoxicologice şi elaborarea tehnologiilor avansate în acvacultură.

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Zubcov Elena Ion
Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare
Proiecte independente de procurare a echipamentului
Fundamental2010-01-01 - 2010-12-31
2010
Echipamentul procurat va permite utilizarea eficientă a echipamentului modern obţinut ca donaţie (c-ca 1,7 mln.lei), mai bine spus, crearea unui centru complex de cercetare şi implementare a noilor metode şi va aduce un aport esenţial in cercetarile ecotoxicologice si biochimice.
2010
416.0
2010
0.0