Modele matematice de control al tuberculozei în Republica Moldova

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Puţuntică Vitalie Mihail
10.819.08.02F
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
2010
Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
2011
Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
Proiecte independente pentru tineri cercetători
Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă.Fundamental2010-01-01 - 2011-12-31
2010
Vor fi determinate sistemele de ecuaţii diferenţiale ce descriu procesele din epidemiologia tuberculozei. Vor fi selectate modelele matematice, adecvate proceselor din ţara noastră. Vor fi determinate modelele, ce aparţin teoriei algebrelor şi grupurilor Lie, cu ajutorul cărora va fi posibilă studierea modelelor matematice ce descriu procesele de răspîndire şi control al tuberculozei în Republica Moldova.
2011
Vor fi construite integralele (soluţiile) invariante exacte pentru sistemele polinomiale diferenţiale ce descriu răspândirea şi controlul tuberculozei în Republica Moldova. Vor fi determinaţi indicii necesari de prevenire, diagnosticare şi tratare a tuberculozei în Republica Moldova pentru anii ulteriori.
2010
120.0
2011
120.0
2010
0.0
2011
0.0