„Cercetări privind cartarea naţionala a radionuclizilor (în diferiţi factori de mediu) pentru protecţia populaţiei în conformitate cu cerinţele normelor internaţionale şi ale UE”.

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Coreţchi Liuba Ştefan
Agentia Naţională de Reglementare a activităţilor Nucleare şi Radiologice
IMSP Institutul Oncologic
Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM
Centrul Naţional de Pedologie Aplicată
Proiecte independente de procurare a echipamentului
Fundamental2010-01-01 - 2010-12-31
2010
Vor fi elaborate harţi de distribuţie a concentraţiilor de radionuclizi şi a incidenţei maladiilor oncologice pe teritoriul R.M.
2010
500.0
2010
0.0