Evidenţierea schimbărilor în componenţa tereofaunei ce au avut loc la limita Miocen-Pliocen pe Platforma Moldovenească

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Delinschi Andrian Ion
10.819.07.04F
Universitatea de Stat din Tiraspol
Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM
Institutul de Zoologie al AŞM
2010
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
2011
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Proiecte independente pentru tineri cercetători
Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi istoric al Moldovei în contextul integrării europeneFundamental2010-01-01 - 2011-12-31
2010
Vor fi elaborate traseele geologice şi stabilite aflorimentele favorabile pentru studiu. Vor fi descrise secţiunile geologice ale principalelor aflorimente şi vor fi elaborate coloanele litologice acestor aflorimente. Se vor colecta probe geologice şi paleontologice. Va fi efectuată analiza granulometrică şi mineralogică a probelor geologice. Vor fi extrase probele paleontologice de microteriofaună din materialul concentrat.
2011
Vor fi obţinute probe paleontologice şi efectuată analiza morfostructurală. Vor fi determinate traseele de recognistiere, precum şi trasate noi trasee geologice. Vor fi completate colecţiile paleontologice. Va fi efectuată analiza comparativă a probelor paleontologice obţinute cu cele cunoscute în regiunile limitrofe (Ucraina).
2010
110.0
2011
110.0
2010
0.0
2011
0.0