Ulicii şi tiverţii în contextul legăturilor cultural-istorice din Europa de Est, Sud-Est şi Centrală

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Reabţeva Svetlana Stanislav
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Proiecte bilaterale
Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi istoric al Moldovei în contextul integrării europeneAplicativ2009-07-01 - 2010-12-31
2009
Până la sfârşitul anului 2009 este prevăzut în general, de a completa colectarea şi sistematizarea materialului în toate segmentele monografiei, este prevăzută finalizarea scrierii secţiunilor dedicate revizuirii istoriografice şi revizuirii surselor scrise cercetate, precum şi a secţiunilor de monografie privind: localizarea şi aşezarea ulicilor şi tiverţilor conform datelor din surse scrise şi problemele de originea ulicilor şi tiverţilor, circumstanţele apariţiei ulicilor şi tiverţilor în Europa de Est. Din secţiunile dedicate identificării arheologice a ulicilor şi tiverţilor, în anul 2009 sunt programate să fie finalizate paragrafe «Bijuterii» şi «Prelucrarea metalelor».