Implementarea tehnologiilor biologiei moleculare în identificarea mutaţiilor ce determină patologiile genetice

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Moşin Veaceslav Nicolae
Институт молекулярной биологии и генетики Национальной Академии Наук Украины
IMSP Institutul Oncologic
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Universitatea de Stat din Moldova
Proiecte independente de procurare a echipamentului
Fundamental2010-01-01 - 2010-12-31
2010
Proiectul ne va permite inovarea noilor principii ale consultului medico-genetic pe contul diagnosticului structurii ADN, aprecierea aspectelor genetice a maladiilor monogenice şi multifactoriale. Introducerea metodelor contemporane de diagnostic a ADN în Republica Moldova ca scop primordial va permite medicilor posibilitatea diagnosticului precoce şi evaluarea purtătorului, la stadiul presimptomatic şi prenatal a asemenea maladii ca atrofia spinală miotonică (SMA), fenilchetonuria (FCU), hemofilia A(HA), sindromul de retard mental cu X- fragil (FRAXA). Actualitatea efectuării acestui proiect este determinată de necesitatea consolidării bazei tehnico-materiale a CNSRGM şi implementarea tehnologiilor moderne bazate pe dovezi, aprofundarea şi extinderea activităţii de colaborare şi cooperare cu instituţiile academice, centrele ştiinţifice naţionale şi internaţionale, pentru cooperare tehnico-ştiinţifică în domeniul sănătăţii oferite de PC7, având drept scop crearea laboratorui interinstituţional de performanţă în domeniul geneticii moleculare umane, realizarea proiectelor de cercetare comune, pregătirea cadrelor tinere de cercetători
2010
495.0
2010
0.0