Direcţii strategice

Codiconiţa de sortareDirecţii strategice
7Materiale, tehnologii şi produse inovative
8Eficienţă energetică şi valorificarea resurselor regenerabile de energie
9Sănătate şi Biomedicină
10Biotehnologie
11Patrimoniul Naţional şi dezvoltarea societăţii
12Servicii de suport pentru sfera științei și inovării
13Măsuri în sfera științei și inovării
14I.1) Maladiile netransmisibile – monitorizare epidemiologică, prevenție, diagnostic și tratament
15I.2) Supraveghere epidemiologică – măsuri de control și răspuns, diagnostic și tratament al bolilor transmisibile
16I.3) Preparate farmaceutice și nutraceutice
17II.1) Securitatea alimentară și siguranța alimentelor
18II.2) Soiuri şi hibrizi de culturi agricole, tehnice şi furajere performante
19II.3) Managementul durabil al ecosistemelor agricole
20II.4) Tehnologii noi de procesare a materiilor prime agricole. Biotehnologii agroalimentare
21III.1) Impactul factorilor biotici și abiotici asupra mediului și societății
22III.2) Energie sigură, curată și eficientă
23III.3) Deșeuri, materiale plastice și poluanți
24III.4) Securitatea ecologică
25III.5) Conservarea biodiversității
26IV.1) Inovaţii sociale, educaționale şi culturale pentru integrare şi adaptare
27IV.2) Migrația, diaspora și schimbările sociodemografice
28IV.3) Patrimoniu material și imaterial
29IV.4) Valorificarea capitalului uman și social
30V.1) Nanotehnologii
31V.2) Tehnologia informației și dezvoltare digitală