POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 2

1Duca Gheorghe Grigore
Doctor Habilitat în chimie
02.00.15 Cinetica chimica si cataliza
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2Romanov Leonid Fiodor
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)