POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate:82

1Ababii Tudor Ştefan
Doctor în medicina
14.00.27 Chirurgie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2Acsentiuc Veaceslav
Doctor în medicina
14.00.27 Chirurgie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
3Al-Ameer-Mutahar Qasem-Mohsen
Doctor în medicina
14.00.27 Chirurgie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
4Al-Haduri Mohamed-Hussein
Doctor în medicina
14.00.27 Chirurgie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5AliLutfAhmed AlShawosh
Doctor în medicina
14.00.27 Chirurgie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
6Andon Liviu Gheorghe
Doctorand în medicina
14.00.27 Chirurgie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
7Anghelici Gheorghe Alexandru
Doctor Habilitat în medicina
14.00.27 Chirurgie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
8Balaban Tudor
Doctor în medicina
14.00.27 Chirurgie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9Balica Ion
Doctor Habilitat în medicina
14.00.27 Chirurgie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
10Bendelic Valentin Constantin
Doctor în medicina
14.00.27 Chirurgie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
11Berezinschi Ina
Doctor în medicina
14.00.27 Chirurgie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
12Berliba Sergiu Eugen
Doctor în medicina
14.00.27 Chirurgie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
13Bernaz Eduard Leonid
Doctor în medicina
14.00.27 Chirurgie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
14Beschieru Eugeniu Traian
Doctor în medicina
14.00.27 Chirurgie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
15Beschieru Traian Iacob
Doctorand în medicina
14.00.27 Chirurgie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
16Bîtca Pavel Teodor
Postdoctorand în medicina
14.00.27 Chirurgie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
17Bortă Eduard Vasile
în medicina
14.00.27 Chirurgie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
18Bujac Mariana Leonid
Doctor în medicina
14.00.27 Chirurgie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
19Bujor Petru Vasile
Doctor în medicina
14.00.27 Chirurgie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
20Calistru Anatol Ion
Doctor în medicina
14.00.27 Chirurgie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)