POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 23

1Ababii Ion Ion
Doctor Habilitat în medicina
14.00.04 Otorinolaringologie
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2Ababii Polina Ion
Doctor
14.00.04 Otorinolaringologie
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
3Andreev Alexandru
Doctor în medicina
14.00.04 Otorinolaringologie
4Andriuţa Vasile Ion
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5Antohi Andrei
Doctor în medicina
14.00.04 Otorinolaringologie
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
6Antohi Ion Nichifor
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
7Cabac Vasile Constantin
Doctor în medicina
14.00.04 Otorinolaringologie
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
8Chiaburu Anghelina
Doctor în medicina
14.00.04 Otorinolaringologie
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9Chirtoca Diana Ion
Doctor în medicina
14.00.04 Otorinolaringologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
10Chistruga Victor
Doctor în medicina
14.00.04 Otorinolaringologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
11Danilov Lucian Aurel
Doctor în medicina
14.00.04 Otorinolaringologie
Conferenţiar cercetător
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
12Diacova Svetlana Anatoli
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
13Gaina Stela
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
14Gariuc Elvira
Doctor în medicina
14.00.04 Otorinolaringologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
15Gavriluţa Vasile Emilian
Doctor în medicina
14.00.04 Otorinolaringologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
16Maniuc Mihail Constantin
Doctor Habilitat în medicina
14.00.04 Otorinolaringologie
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
17Osman Victor
Doctor în medicina
14.00.04 Otorinolaringologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
18Parii Sergiu Boris
Doctor în medicina
14.00.04 Otorinolaringologie
Conferenţiar cercetător
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
19Popa Vladimir Ananii
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
20Pruneanu Elena
Doctor în medicina
14.00.04 Otorinolaringologie