POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 28

1Maximilian Silvestru
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2Drucioc Dorian Nicolae
Doctor în economie
08.00.13 Metode economico-matematice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
3Dziubeţcaia Tatiana
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
4Ganciucov Valentina Filip
Doctor în economie
08.00.13 Metode economico-matematice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5Rojco Anatolii Andrei
Doctor în economie
08.00.13 Metode economico-matematice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
6Ababii Andrei
Doctor
08.00.13 Metode economico-matematice
7Toacă Zinovia Tudor
Doctor în economie
08.00.13 Metode economico-matematice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
8Ceban Vadim
9Tolocico Liliana Valentin
10Babin Adrian
11Afteni Laura Petru
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
12Popovscaia Marina Maricel
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
13Gafenco Iurii
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
14Ciubotaru Maria
Doctor Habilitat în economie
08.00.13 Metode economico-matematice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
15Sandu Sergiu
16Cebotari Petru
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
17Moraru Mariana
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
18Chicu Olga
19Melniciuc Natalia
Doctor în economie
08.00.13 Metode economico-matematice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
20Sveriniuc Andrei