POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate:11

1Ababii Andrei
Doctor
08.00.13 Metode economico-matematice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2Amarfii Ion Vasile
Doctor în economie
08.00.13 Metode economico-matematice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
3Drucioc Dorian Nicolae
Doctor în economie
08.00.13 Metode economico-matematice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
4Ganciucov Valentina Filip
Doctor în economie
08.00.13 Metode economico-matematice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5Gârlă Eugeniu Nicolae
Doctor în economie
08.00.13 Metode economico-matematice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
6Maximilian Silvestru
Postdoctorand în economie
08.00.13 Metode economico-matematice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
7Popovscaia Marina Maricel
Doctorand în economie
08.00.13 Metode economico-matematice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
8Rojco Anatolii Andrei
Doctor în economie
08.00.13 Metode economico-matematice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9Toacă Zinovia Tudor
Doctor în economie
08.00.13 Metode economico-matematice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
10Tutunaru Carolina
Doctorand în economie
08.00.13 Metode economico-matematice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
11Zavtoni Oxana
Doctorand în economie
08.00.13 Metode economico-matematice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)