POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 42

1Ababii Angela
Doctor în economie
08.00.06 Marketing; logistică
2Aricova Zinovia
Doctor în economie
08.00.06 Marketing; logistică
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
3Armanova Natalia
4Belostecinic Grigore Leon
Doctor Habilitat în economie
08.00.06 Marketing; logistică
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5Bogdan Alexandra
6Buzichevici Cazimir
Doctor în economie
08.00.06 Marketing; logistică
7Cavcaliuc Ina
Doctor în economie
08.00.06 Marketing; logistică
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
8Cheldigheean Natalia
9Chiriac Lilia
Doctor în economie
08.00.06 Marketing; logistică
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
10Chiseliov Lilia
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
11Chisili Serghei Mihail
Doctor în economie
08.00.06 Marketing; logistică
Conferenţiar cercetător
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
12Chistruga Corina
13Cogălniceanu Natalia
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
14Cristafovici Profira
Doctor în economie
08.00.06 Marketing; logistică
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
15Duca Dragoş Gheorghe
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
16Dumbrava Dorina Ion
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
17Eleodor Mihai
Doctor în economie
08.00.06 Marketing; logistică
18Filip Angela
Doctor în economie
08.00.06 Marketing; logistică
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
19Filip Nelli
Doctor în economie
08.00.06 Marketing; logistică
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
20Gangan Svetlana
Doctor în economie
08.00.06 Marketing; logistică
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)