POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 13

1Lozovanu Dmitrii Dmitrii
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2Nastasiuc Lucia Nicolae
3Sitari Anatol Mihai
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
4Olaru Efim
Doctor în tehnică
05.23.01 Elemente de construcţii şi edificii
5Burciu Vitalie Ion
Doctor în tehnică
05.23.01 Elemente de construcţii şi edificii
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
6Axente Tudor
7Trofimenco Oleg
8Vasilescu Grigore
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9Taranenco Anatolie
Doctor în tehnică
05.23.01 Elemente de construcţii şi edificii
10Cazacu Nicolae
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
11Ciupac Ion
Doctor Habilitat în tehnică
05.23.01 Elemente de construcţii şi edificii
12Uzun Nicolae
Doctor în tehnică
05.23.01 Elemente de construcţii şi edificii
13Macovei Mihai