POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 44

1David Lilia Anatolie
Doctor Habilitat în medicină clinică
321.03. Cardiologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2Mătrăgună Nelea Gheorghe
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
3Sapojnic Nadejda Constantin
Doctor în medicină clinică
321.03. Cardiologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
4Marina Angela Ion
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5Bichir-Thoreac Liliana Ilie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
6Panfile Elena Mihail
Doctor în medicină clinică
321.03. Cardiologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
7Cojocari Svetlana Victor
Doctor în medicină clinică
321.03. Cardiologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
8Mocanu Lilia Vasile
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9Lazu Mihaela Pavel
Doctor în medicină clinică
321.03. Cardiologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
10Abraş Marcel Daniel
Doctor în medicină clinică
321.03. Cardiologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
11Gribiniuc Anatol Ion
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
12Crigan Inga Ion
13Roşca Nadejda Piotr
14Grăjdieru Stela Ion
15Grivenco Aliona Anatolie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
16Ciobanu Lucia Mihail
Doctor Habilitat în medicină clinică
321.03. Cardiologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
17Moiseev Ana
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
18Cucoş Ina
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
19Grab Galina
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
20Mironic Ala
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)