POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 8

1Todoroi Dumitru
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2Stadler Lucia
Doctor în tehnică
05.13.11 Programarea calculatoarelor electronice
3Ştahovschi Ada
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
4Arnăut Vsevolod
Doctor în tehnică
05.13.11 Programarea calculatoarelor electronice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5Avros Renata
6Balcan Vladimir
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
7Baltag Inochentie
8Burţeva Liudmila Victor
Doctor în tehnică
05.13.11 Programarea calculatoarelor electronice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)