POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 3

1Bobrenco V.
Doctor Habilitat în tehnică
05.11.16 Aparate, sisteme şi metode de măsurare, informare, control şi diagnostic (pe ramuri)
2Nicolaev P.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
3Vladov M.
Doctor în tehnică
05.11.16 Aparate, sisteme şi metode de măsurare, informare, control şi diagnostic (pe ramuri)
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)