POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate:14107

14101Zuieva Anastasiia Ghennadi
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
14102Zupcu-Ciobanu Diana Mihail
Doctorand în drept
12.00.10 Drept international public
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
14103Zuza Nuvela Dumitru
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
14104Zvatoni Pantelimon
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
14105Zveaghinţev Alexandru Vladimir
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
14106Zveaghinţev Mihail Gheorghi
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
14107Zveaghinţeva Marina Mihail
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)