POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 17378

9701Lupaşco Tatiana
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9702Chitic Veronica
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9703Balica Alexandra
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9704Grigorcea Sofia Vasilii
Doctor în ştiinţe biologice
162.01. Genetică vegetală
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9705Sandic Ştefan Andrei
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9706Russu Eugen Sergiu
Doctor în medicina
14.00.06 Cardiologie şi reumatologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9707Chiaburu Lealea
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9708Leahova Xenia
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9709Tirziu Oxana
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9710Cuşnir Eugeniu Alexandr
9711Simonov Dumitru
Doctor în ştiinţe economice
521.02. Economie mondială; relaţii economice internaţionale
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9712Obuhov Tatiana
9713Sîrbu(Răducan) Tatiana Ştefan
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9714Frumusachi Victor
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9715Coceanji Irina
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9716Oineagra Rodica
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9717Clocuşneanu Petru
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9718Turanscaia Valentina
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9719Ciobanu Elena Ilarion
Doctor în medicina
14.00.07 Igienă
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9720Capitan Nina
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)