POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate:5489

5481Zubcov Elena Ion
Doctor Habilitat în biologie
03.00.18 Hidrobiologie, ihtiologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5482Zubcov Natalia Nicolae
Doctor în biologie
03.00.10 Ihtiologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5483Zubcov Nicolai Ivan
Doctor în biologie
03.00.08 Zoologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5484Zubcu Tatiana
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5485Zubenschi Ecaterina
Doctor în pedagogie
13.00.01 Pedagogie generala
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5486Zubic Aliona
Doctor în economie
08.00.10 Finante, moneda si credit
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5487Zugravii Elena
Doctorand în tehnică
05.18.01 Tehnologia produselor alimentare
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5488Zupcu-Ciobanu Diana Mihail
Doctorand în drept
12.00.10 Drept international public
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5489Zveaghinţeva Marina Mihail
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)