POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 43

41Tatarov P. G.
Doctor Habilitat în tehnică
05.18.07 Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
42Topală P. A.
Doctor Habilitat în tehnică
05.03.01 Procedee şi utilaje de prelucrare mecanică şi fizico-tehnică (pe ramuri)
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
43Volconovici L. T.
Doctor Habilitat în tehnică
05.20.02 Electrificarea şi automatizarea agriculturii
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)