POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 407

381Juracovscaia C.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
382Jurat V. T.
Doctor în ştiinţe agricole
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
383Jurat V. I.
Doctor în pedagogie
13.00.04 Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
384Juratu L.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
385Juraveli A. M.
Doctor în ştiinţe agricole
06.01.05 Ameliorarea si producerea semintelor
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
386Juraveli L.
387Juraveli T.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
388Juravliov A. A.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
389Juravliov T.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
390Juravliov V.
391Juravliova L.
392Juravschi N.
393Juravschii S.
394Jurca A.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
395Jurj L.
396Jurja L. E.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
397Jurjiu L.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
398Jurjiu L. I.
399Jurjiu V.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
400Jurjiu V.