POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 274

241Strah L.
Doctor în pedagogie
13.00.02 Teoria şi metodica instruirii
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
242Sugac O.
Doctor în pedagogie
13.00.08 Teoria şi metodologia instruirii profesionale
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
243Suhan C.
Doctor în pedagogie
13.00.02 Teoria şi metodica instruirii
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
244Suruceanu M.
Doctor în pedagogie
13.00.01 Pedagogie generala
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
245Ţâgulea I.
Doctor în pedagogie
13.00.01 Pedagogie generala
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
246Ţărnă E.
Doctor în pedagogie
13.00.01 Pedagogie generala
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
247Ţaulean M.
Doctor în pedagogie
13.00.01 Pedagogie generala
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
248Tcaci L.
Doctor în pedagogie
13.00.08 Teoria şi metodologia instruirii profesionale
249Teleman A.
Doctor în pedagogie
13.00.02 Teoria şi metodica instruirii
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
250Ticuţa E.
Doctor în pedagogie
13.00.01 Pedagogie generala
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
251Tipa L.
Doctor în pedagogie
13.00.04 Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
252Tomşa N. S.
Doctor în pedagogie
13.00.04 Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
253Toth A. A.
Doctor în pedagogie
13.00.04 Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
254Triboi V. I.
Doctor în pedagogie
13.00.04 Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
255Tuchilă I.
Doctor în pedagogie
13.00.04 Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
256Ţvircun V. I.
Doctor în pedagogie
13.00.01 Pedagogie generala
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
257Ursu L. N.
Doctor în pedagogie
13.00.02 Teoria şi metodica instruirii
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
258Usaci D.
Doctor în pedagogie
13.00.01 Pedagogie generala
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
259Uvarova A.
Doctor în pedagogie
13.00.02 Teoria şi metodica instruirii
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
260Vacarciuc M. V.
Doctor în pedagogie
13.00.02 Teoria şi metodica instruirii
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)