POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 3167

21Paduraru V.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
22Păduraru-Gagiu O.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
23Pădure A.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
24Pădure A.
Doctor Habilitat în medicina
14.00.24 Medicină legală
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
25Pădure C.
26Pădure D.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
27Pădure D.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
28Pădure G.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
29Padure I.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
30Pădure N.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
31Pădure O.
Doctor în tehnică
05.22.08 Exploatarea şi studiul căilor de transport
32Pădure S.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
33Pădure V. S.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
34Pădure V.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
35Pădurea L.
36Pădureac L.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
37Pădureac L.
Doctor în istorie
07.00.03 Istoria universala
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
38Pădureac L.
Doctor în istorie
07.00.02 Istoria romanilor
39Pădureţ A. S.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
40Pădureţ C.