POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 119

21Catan C.
Doctor în ştiinţe juridice
552.03. Drept financiar (bancar, fiscal, vamal)
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
22Cazacu D.
Doctor în ştiinţe juridice
552.08. Drept internaţional şi european public
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
23Chetruş U.
Doctor în ştiinţe juridice
552.01. Drept constituţional
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
24Chibac N.
Doctor în ştiinţe juridice
553.01. Drept civil
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
25Chisari-Lungu O.
Doctor în ştiinţe juridice
551.01. Teoria generală a dreptului
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
26Chisilița V.
Doctor în ştiinţe juridice
553.01. Drept civil
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
27Ciobanu O.
Doctor în ştiinţe juridice
552.03. Drept financiar (bancar, fiscal, vamal)
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
28Ciocîrlan G.
Doctor în ştiinţe juridice
552.01. Drept constituţional
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
29Coban I.
Doctor în ştiinţe juridice
553.03. Drept procesual civil
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
30Cojocaru C.
Doctor în ştiinţe juridice
552.01. Drept constituţional
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
31Comşa A.
Doctor în ştiinţe juridice
552.08. Drept internaţional şi european public
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
32Copeţchi S.
Doctor în ştiinţe juridice
554.01. Drept penal şi execuţional penal
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
33Crasnobaev A.
Doctor în ştiinţe juridice
552.01. Drept constituţional
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
34Creţu A.
Doctor în ştiinţe juridice
552.07. Drept contravenţional
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
35Crişan C.
Doctor în ştiinţe juridice
554.01. Drept penal şi execuţional penal
36Ctitor N.
Doctor în ştiinţe juridice
553.01. Drept civil
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
37Dabija T.
Doctor în ştiinţe juridice
552.01. Drept constituţional
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
38Didîc V.
Doctor în ştiinţe juridice
552.03. Drept financiar (bancar, fiscal, vamal)
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
39Doga A.
Doctor în ştiinţe juridice
554.01. Drept penal şi execuţional penal
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
40Domente M.
Doctor în ştiinţe juridice
551.01. Teoria generală a dreptului
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)