POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 476

1Şaban Angelica
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2Şaban Marcel
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
3Şabanova Galina Alexandr
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
4Şabarov Doina
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5Şabazova Adriana
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
6Şacarean Iu
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
7Şacarean L.
8Şafranschi Valentin
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9Şaganean Gabriela Constantin
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
10Şaganean Radu
Doctor în ştiinţe agricole
06.01.07 Pomicultura
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
11Şagapov Pavel
Doctor în ştiinţe agricole
06.01.11 Protectia plantelor
12Şaghivaliev Rustam
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
13Şaitan Viorica
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
14Şalaghina Natalia
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
15Şalari Adrian Vasile
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
16Şalari Irina
17Şalari Mariana Simion
18Şalari Marin
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
19Şalari Natalia
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
20Şalari Otilia
Doctor în medicina
14.00.01 Obstetrică şi ginecologie
Conferenţiar universitar