POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 472

1Ababii Angela
Doctor în economie
08.00.06 Marketing; logistică
2Abramihin Cezara Valentin
Doctor în economie
08.00.05 Economie şi management
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
3AbuTaber ThairA.H.
Doctor în economie
08.00.12 Contabilitate; audit; analiză economică
4Aculai Elena Vladimir
Doctor în economie
08.00.05 Economie şi management
Conferenţiar cercetător
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5alAjlouni Moh'dIqbalAhmadMahmoud
Doctor în economie
08.00.05 Economie şi management
6Albu Ion
Doctor în economie
08.00.05 Economie şi management
Conferenţiar universitar
7Albu Svetlana Eufimie
Doctor în economie
08.00.05 Economie şi management
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
8Alcaz Tudor
Doctor în economie
08.00.05 Economie şi management
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9Alexei Angela
Doctor în economie
08.00.01 Economie politică; doctrine economice
10AlGhusin NawafAhmadSalem
Doctor în economie
08.00.10 Finante, moneda si credit
11Amarfii-Railean Nelli Valeriu
Doctor în economie
08.00.12 Contabilitate; audit; analiză economică
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
12Andreeva Tatiana
Doctor în economie
08.00.14 Economia mondiala si relatii economice internationale
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
13Andronatiev Victor
Doctor în economie
08.00.13 Metode economico-matematice
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
14Andruşcă Maria-Carmen
Doctor în economie
08.00.05 Economie şi management
15Anton Vladimir
Doctor în economie
08.00.10 Finante, moneda si credit
16Aricova Zinovia
Doctor în economie
08.00.06 Marketing; logistică
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
17Arvinti Vitalie
Doctor în economie
08.00.11 Statistică economică
18Băbălău Ruslan
Doctor în economie
08.00.12 Contabilitate; audit; analiză economică
Conferenţiar universitar
19Babără Liliana
Doctor în economie
08.00.05 Economie şi management
20Babii Vladimir
Doctor în economie
08.00.05 Economie şi management