POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 489

1Ababii A.
Doctor în economie
08.00.06 Marketing; logistică
2Abdelaziz M.
Doctor în economie
08.00.05 Economie şi management
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
3Abramihin C. V.
Doctor în economie
08.00.05 Economie şi management
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
4AbuTaber T.
Doctor în economie
08.00.12 Contabilitate; audit; analiză economică
5Aculai E. V.
Doctor în economie
08.00.05 Economie şi management
Conferenţiar cercetător
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
6al Ajlouni M.
Doctor în economie
08.00.05 Economie şi management
7Albu I.
Doctor în economie
08.00.05 Economie şi management
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
8Albu S. E.
Doctor în economie
08.00.05 Economie şi management
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9Alcaz T.
Doctor în economie
08.00.05 Economie şi management
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
10Alexei A.
Doctor în economie
08.00.01 Economie politică; doctrine economice
11AlGhusin N.
Doctor în economie
08.00.10 Finante, moneda si credit
12Amarfii-Railean N. V.
Doctor în economie
08.00.12 Contabilitate; audit; analiză economică
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
13Andreeva T.
Doctor în economie
08.00.14 Economia mondiala si relatii economice internationale
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
14Andronatiev V.
Doctor în economie
08.00.13 Metode economico-matematice
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
15Andruşcă M.
Doctor în economie
08.00.05 Economie şi management
16Aricova Z.
Doctor în economie
08.00.06 Marketing; logistică
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
17Arvinti V.
Doctor în economie
08.00.11 Statistică economică
18Băbălău R.
Doctor în economie
08.00.12 Contabilitate; audit; analiză economică
Conferenţiar universitar
19Babără L.
Doctor în economie
08.00.05 Economie şi management
20Babii V.
Doctor în economie
08.00.05 Economie şi management