POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 427

1Abramihin Cezara Valentin
Doctor în economie
08.00.05 Economie şi management
Conferenţiar universitar în ştiinţe sociale şi economice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2AbuTaber ThairA.H.
Doctor în economie
08.00.12 Contabilitate; audit; analiză economică
3Aculai Elena Vladimir
Doctor în economie
08.00.05 Economie şi management
Conferenţiar cercetător în economie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
4alAjlouni Moh'dIqbalAhmadMahmoud
Doctor în economie
08.00.05 Economie şi management
5Albu Ion
Doctor în economie
08.00.05 Economie şi management
Conferenţiar universitar în economie
6Alcaz Tudor
Doctor în economie
08.00.05 Economie şi management
Conferenţiar universitar în economie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
7Alexei Angela
Doctor în economie
08.00.01 Economie politică; doctrine economice
8AlGhusin NawafAhmadSalem
Doctor în economie
08.00.10 Finante, moneda si credit
9Amarfii-Railean Nelli Valeriu
Doctor în economie
08.00.12 Contabilitate; audit; analiză economică
Conferenţiar universitar în economie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
10Andreeva Tatiana
Doctor în economie
08.00.14 Economia mondiala si relatii economice internationale
Conferenţiar universitar în ştiinţe sociale şi economice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
11Andruşcă Maria-Carmen
Doctor în economie
08.00.05 Economie şi management
12Anton Vladimir
Doctor în economie
08.00.10 Finante, moneda si credit
13Arvinti Vitalie
Doctor în economie
08.00.11 Statistică economică
14Băbălău Ruslan
Doctor în economie
08.00.12 Contabilitate; audit; analiză economică
Conferenţiar universitar în economie
15Babără Liliana
Doctor în economie
08.00.05 Economie şi management
16Babii Vladimir
Doctor în economie
08.00.05 Economie şi management
17Badea Pavel I.
Doctor în economie
08.00.14 Economia mondiala si relatii economice internationale
18Balamaci Dan
Doctor în economie
08.00.05 Economie şi management
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
19Balan Igor
Doctor în economie
08.00.12 Contabilitate; audit; analiză economică
Conferenţiar universitar în ştiinţe sociale şi economice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
20Balina Irina
Doctor în economie
08.00.14 Economia mondiala si relatii economice internationale
Conferenţiar universitar în ştiinţe sociale şi economice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)