POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 351

1AbuSmak MahmoudSuleimanMohammad
Doctor în biologie
03.00.13 Fiziologia omului si animalelor
2Achiri-Badicean Irina
Doctor în biologie
03.00.12 Fiziologie vegetala
3Al-Hajji MohDIbrahimOqlah
Doctor în biologie
03.00.01 Radiobiologie
4Alexandrov Eugeniu Gheorghe
Doctor în biologie
03.00.05 Botanica
Conferenţiar cercetător în biologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5Alexeiciuc Angela
Doctor în biologie
03.00.05 Botanica
6Aluchi Nicolae Cheorghie
Doctor în biologie
03.00.12 Fiziologie vegetala
Conferenţiar universitar în biologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
7AlWidyan JafarMohammedHussein
Doctor în biologie
03.00.18 Hidrobiologie, ihtiologie
8Ambros Ala Gheorghe
Doctor în biologie
03.00.04 Biochimie
Conferenţiar universitar în medicina
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9Andreev Nadejda Gheorghe
Doctor în biologie
03.00.08 Zoologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
10Andreiţov Victor
Doctor în biologie
03.00.12 Fiziologie vegetala
11Andronic Larisa Isac
Doctor în biologie
03.00.05 Botanica
Conferenţiar cercetător în biologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
12Anghel Rita
Doctor în biologie
03.00.07 Microbiologie
13Antoci Ruslan
Doctor în ştiinţe medical-veterinare
431.03. Microbiologie, virusologie, epizootologie, micologie şi imunologie veterinară
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
14Artîcov Gulinara
Doctor în biologie
03.00.04 Biochimie
15Baban Elena Vasili
Doctor în biologie
03.00.09 Entomologie
Conferenţiar cercetător în biologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
16Bacal Svetlana Gheorghe
Doctor în biologie
03.00.09 Entomologie
Conferenţiar cercetător în biologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
17Bacalov Iurie
Doctor în biologie
03.00.13 Fiziologia omului si animalelor
Conferenţiar universitar în biologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
18Baciu Anatolie
Doctor în biologie
03.00.13 Fiziologia omului si animalelor
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
19Baciu Elena
Doctor în biologie
03.00.04 Biochimie
20Baclanov Vadim
Doctor în biologie
03.00.05 Botanica