POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 351

1AbuSmak MahmoudSuleimanMohammad
Doctor în biologie
03.00.13 Fiziologia omului si animalelor
2Achiri-Badicean Irina
Doctor în biologie
03.00.12 Fiziologie vegetala
3Al-Hajji MohDIbrahimOqlah
Doctor în biologie
03.00.01 Radiobiologie
4Alexandrov Eugeniu Gheorghe
Doctor în biologie
03.00.05 Botanica
Conferenţiar cercetător în biologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5Alexandru Dicusar
Doctor în biologie
03.00.07 Microbiologie
6Alexeiciuc Angela
Doctor în biologie
03.00.05 Botanica
7Aluchi Nicolae Cheorghie
Doctor în biologie
03.00.12 Fiziologie vegetala
Conferenţiar universitar în biologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
8AlWidyan JafarMohammedHussein
Doctor în biologie
03.00.18 Hidrobiologie, ihtiologie
9Ambros Ala Gheorghe
Doctor în biologie
03.00.04 Biochimie
Conferenţiar universitar în medicina
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
10Andreev Nadejda Gheorghe
Doctor în biologie
03.00.08 Zoologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
11Andreiţov Victor
Doctor în biologie
03.00.12 Fiziologie vegetala
12Andronic Larisa Isac
Doctor în biologie
03.00.05 Botanica
Conferenţiar cercetător în biologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
13Anghel Rita
Doctor în biologie
03.00.07 Microbiologie
14Antoci Ruslan
Doctor în ştiinţe medical-veterinare
431.03. Microbiologie, virusologie, epizootologie, micologie şi imunologie veterinară
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
15Artîcov Gulinara
Doctor în biologie
03.00.04 Biochimie
16Baban Elena Vasili
Doctor în biologie
03.00.09 Entomologie
Conferenţiar cercetător în biologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
17Bacal Svetlana Gheorghe
Doctor în biologie
03.00.09 Entomologie
Conferenţiar cercetător în biologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
18Bacalov Iurie
Doctor în biologie
03.00.13 Fiziologia omului si animalelor
Conferenţiar universitar în biologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
19Baciu Anatolie
Doctor în biologie
03.00.13 Fiziologia omului si animalelor
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
20Baciu Elena
Doctor în biologie
03.00.04 Biochimie