POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 67

1Banu-Dandiş F.
Doctor în filologie
621.04. Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie (cu specificarea limbii, după caz)
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2Barbăneagră T. G.
Doctor în filologie
621.05. Semiotică; semantică; pragmatică (cu specificarea limbii, după caz)
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
3Barbun V.
Doctor în filologie
621.06. Teoria textului; analiza discursului; stilistică (cu specificarea limbii, după caz)
4Bodean-Vozian O.
Doctor în filologie
621.06. Teoria textului; analiza discursului; stilistică (cu specificarea limbii, după caz)
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5Botnari L. L.
Doctor în filologie
622.03. Teoria literaturii
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
6Brăgută E.
Doctor în filologie
621.02. Gramatică (cu specificarea limbii, după caz)
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
7Breahnă I.
Doctor în filologie
621.06. Teoria textului; analiza discursului; stilistică (cu specificarea limbii, după caz)
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
8Căruntu-Caraman L.
Doctor în filologie
621.04. Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie (cu specificarea limbii, după caz)
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9Caterenciuc S.
Doctor în filologie
621.02. Gramatică (cu specificarea limbii, după caz)
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
10Cebotaroş V.
Doctor în filologie
621.05. Semiotică; semantică; pragmatică (cu specificarea limbii, după caz)
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
11Chianu (Busmachiu) V. T.
Doctor în filologie
621.04. Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie (cu specificarea limbii, după caz)
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
12Chira O.
Doctor în filologie
621.04. Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie (cu specificarea limbii, după caz)
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
13Colenciuc I.
Doctor în filologie
621.05. Semiotică; semantică; pragmatică (cu specificarea limbii, după caz)
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
14Colodeeva L.
Doctor în filologie
622.02. Literatură universală şi comparată
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
15Condrat V.
Doctor în filologie
621.07. Glotodidactică (cu specificarea limbii, după caz)
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
16Costin I.
Doctor în filologie
622.01. Literatură română
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
17Dementieva D.
Doctor în filologie
622.03. Teoria literaturii
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
18Dimitriu C.
Doctor în filologie
622.01. Literatură română
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
19Dolgov V.
Doctor în filologie
621.04. Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie (cu specificarea limbii, după caz)
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
20Driga I.
Doctor în filologie
621.01. Lingvistică generală; filosofia limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată (cu specificarea limbii, după caz)
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)