POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate:93

1Abraş Marcel Daniel
Doctor în medicină clinică
321.03. Cardiologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2Antipa Vasile Andrei
Doctor în medicină clinică
321.07. Ftiziopneumologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
3Apostol Cornelia
Doctor în studiul artelor şi culturologie
17.00.01 Arte audio-vizuale
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
4Badrajan Svetlana Vasile
Doctor în studiul artelor şi culturologie
17.00.02 Arta muzicală
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5Balaban Larisa Ivan
Doctor în studiul artelor şi culturologie
17.00.02 Arta muzicală
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
6Baraneţchi Iana Anatolie
Doctor în ştiinţe ale sănătăţii
331.01. Epidemiologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
7Barbas Eleonora
Doctor în studiul artelor şi culturologie
17.00.04 Arte vizuale
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
8Berdeu Ion Sergiu
Doctor în ştiinţe ale sănătăţii
331.01. Epidemiologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9Berezovicova Tatiana
Doctor în studiul artelor şi culturologie
17.00.02 Arta muzicală
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
10Bohanţov Alexandru
Doctor în studiul artelor şi culturologie
17.00.01 Arte audio-vizuale
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
11Bolotnicova Valentina Andrei
Doctor în medicină clinică
321.07. Ftiziopneumologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
12Botnari Vasile Petru
Doctor în medicină clinică
321.22. Urologie şi andrologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
13Brega Diana
Doctor în medicină clinică
321.20. Oncologie şi radioterapie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
14Bujor Sergiu Petru
Doctor în medicină clinică
321.13. Chirurgie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
15Bunea Diana
Doctor în studiul artelor şi culturologie
17.00.02 Arta muzicală
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
16Burduniuc Olga
Doctor în medicină fundamentală
313.02. Microbiologie, virusologie medicală
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
17Buruian Anastasia
Doctor în studiul artelor şi culturologie
17.00.01 Arte audio-vizuale
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
18Calenda Olga Vasile
Doctor în medicină clinică
321.07. Ftiziopneumologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
19Cebanu Mariana
Doctor în medicină clinică
321.04. Reumatologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
20Celac Ana
Doctor în studiul artelor şi culturologie
17.00.04 Arte vizuale
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)