POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 161

1Abraş Marcel Daniel
Doctor în medicină clinică
321.03. Cardiologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2Alhabeebi Bassam
Doctor în medicină clinică
321.17. Oftalmologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
3Alzghool FawazAhmad
Doctor în studiul artelor şi culturologie
17.00.01 Arte audio-vizuale
4Andrieş Vladimir
Doctor în studiul artelor şi culturologie
17.00.01 Arte audio-vizuale
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5Andronache Lilia Mihai
Doctor în medicină fundamentală
315.01. Biochimie medicală
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
6Andronachi Cezara
Doctor în medicină clinică
321.16. Otorinolaringologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
7Andronachi Victor
Doctor în medicină clinică
321.21. Neurochirurgie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
8Antipa Vasile Andrei
Doctor în medicină clinică
321.07. Ftiziopneumologie
Conferenţiar cercetător în medicina
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9Arnaut Oleg
Doctor în medicină fundamentală
312.01. Fiziologie şi fiziopatologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
10Badrajan Svetlana Vasile
Doctor în studiul artelor şi culturologie
17.00.02 Arta muzicală
Conferenţiar universitar în studiul artelor şi culturologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
11Balaban Larisa Ivan
Doctor în studiul artelor şi culturologie
17.00.02 Arta muzicală
Conferenţiar universitar în studiul artelor şi culturologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
12Baraneţchi Iana Anatolie
Doctor în ştiinţe ale sănătăţii
331.01. Epidemiologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
13Barbas Eleonora
Doctor în studiul artelor şi culturologie
17.00.04 Arte vizuale
Conferenţiar universitar în studiul artelor şi culturologie
14Baroud Allaa
Doctor în medicină fundamentală
316.01. Farmacie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
15Berdeu Ion Sergiu
Doctor în ştiinţe ale sănătăţii
331.01. Epidemiologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
16Berezovicova Tatiana
Doctor în studiul artelor şi culturologie
17.00.02 Arta muzicală
Conferenţiar universitar în studiul artelor şi culturologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
17Bîlba Rodica
Doctor în medicină clinică
321.17. Oftalmologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
18Bîstriţchi Ina
Doctor în medicină clinică
321.01. Boli interne
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
19Bodiu Adrian Zosim
Doctor în medicină clinică
321.21. Neurochirurgie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
20Bohanţov Alexandru
Doctor în studiul artelor şi culturologie
17.00.01 Arte audio-vizuale
Conferenţiar universitar în studiul artelor şi culturologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)