POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 144

1Antipa Vasile Andrei
Doctor în medicină clinică
321.07. Ftiziopneumologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2Bolotnicova Valentina Andrei
Doctor în medicină clinică
321.07. Ftiziopneumologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
3Negură Ion Petru
Doctor în studiul artelor şi culturologie
17.00.01 Arte audio-vizuale
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
4Chiroşca Valentina
Doctor în medicină clinică
321.07. Ftiziopneumologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5Crudu Valeriu Nicolae
Doctor în medicină fundamentală
313.02. Microbiologie, virusologie medicală
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
6Donos Ala Antonie
Doctor în medicină clinică
322.01. Pediatrie şi neonatologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
7Emelianov Oleg Serghei
Doctor în medicină clinică
321.07. Ftiziopneumologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
8Stăvilă Tudor
Doctor în studiul artelor şi culturologie
17.00.04 Arte vizuale
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9Moscovciuc Ana Tudor
Doctor în medicină clinică
321.01. Boli interne
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
10Procopişin Larisa Vasile
Doctor în medicină clinică
321.25. Alergologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
11Badrajan Svetlana Vasile
Doctor în studiul artelor şi culturologie
17.00.02 Arta muzicală
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
12Balaban Larisa Ivan
Doctor în studiul artelor şi culturologie
17.00.02 Arta muzicală
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
13Barbas Eleonora
Doctor în studiul artelor şi culturologie
17.00.04 Arte vizuale
14Berezovicova Tatiana
Doctor în studiul artelor şi culturologie
17.00.02 Arta muzicală
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
15Bohanţov Alexandru
Doctor în studiul artelor şi culturologie
17.00.01 Arte audio-vizuale
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
16Bunea Diana
Doctor în studiul artelor şi culturologie
17.00.02 Arta muzicală
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
17Cervoneac Margareta
Doctor în studiul artelor şi culturologie
17.00.02 Arta muzicală
18Fedorenco Victoria
Doctor în studiul artelor şi culturologie
17.00.02 Arta muzicală
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
19Galaicu Violina
Doctor în studiul artelor şi culturologie
17.00.02 Arta muzicală
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
20Ghilaş Victor Nicolae
Doctor în studiul artelor şi culturologie
17.00.01 Arte audio-vizuale
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)