POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 77

1Ababii Oleg
Doctor în ştiinţe ale educaţiei
531.01. Teoria generală a educaţiei
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2Adsîz Remzi
Doctor în ştiinţe ale educaţiei
532.02. Didactică şcolară (pe trepte şi discipline de învăţămînt)
3Amelicichin Ecaterina Tudor
Doctor în ştiinţe ale educaţiei
533.04. Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
4Baranetz Efrat
Doctor în ştiinţe ale educaţiei
531.01. Teoria generală a educaţiei
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5Barbăroş Tatiana
Doctor în ştiinţe ale educaţiei
531.01. Teoria generală a educaţiei
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
6Belibova Silvia
Doctor în ştiinţe ale educaţiei
534.01 Pedagogie specială
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
7Bezede Rima
Doctor în ştiinţe ale educaţiei
531.01. Teoria generală a educaţiei
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
8Bîrsa Elena Andrei
Doctor în ştiinţe ale educaţiei
533.01. Pedagogie universitară
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9Bragarenco Nicolae
Doctor în ştiinţe ale educaţiei
533.04. Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
10Branişte Gheorghe
Doctor în ştiinţe ale educaţiei
533.04. Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
11Briţchi Aliona
Doctor în ştiinţe ale educaţiei
531.01. Teoria generală a educaţiei
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
12Burlacu Natalia
Doctor în ştiinţe ale educaţiei
532.02. Didactică şcolară (pe trepte şi discipline de învăţămînt)
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
13Buzenco Aurelia
Doctor în ştiinţe ale educaţiei
531.01. Teoria generală a educaţiei
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
14Cabac Ghenadie
Doctor în ştiinţe ale educaţiei
532.02. Didactică şcolară (pe trepte şi discipline de învăţămînt)
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
15Căpăţînă Sofia Vasile
Doctor în ştiinţe ale educaţiei
533.01. Pedagogie universitară
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
16Carp Iurie
Doctor în ştiinţe ale educaţiei
533.04. Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
17Chicomban CarmenMihaela
Doctor în ştiinţe ale educaţiei
533.04. Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie
18Chinan Omer
Doctor în ştiinţe ale educaţiei
531.01. Teoria generală a educaţiei
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
19Chiperi Anastasia
Doctor în ştiinţe ale educaţiei
533.04. Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
20Ciolacu Lidia
Doctor în ştiinţe ale educaţiei
532.02. Didactică şcolară (pe trepte şi discipline de învăţămînt)
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)