POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 196

1Ababii Victor Vasile
Doctor în tehnică
05.13.13 Calculatoare, sisteme de calcul şi reţele informaţionale
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2AbdelWahhab IsmailSerhanMsallam
Doctor în tehnică
05.20.02 Electrificarea şi automatizarea agriculturii
3Abu-Zaied HamadHamedHamdan
Doctor în tehnică
05.13.13 Calculatoare, sisteme de calcul şi reţele informaţionale
4Aculinin Alexandr Alexandr
Doctor în tehnică
05.13.16 Aplicarea tehnicii de calcul, modelarii matematice si metodelor matematice in cercetarile stiintifice (pe domeniile stiintei)
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5Adajuc Victoria Anatoli
Doctor în tehnică
05.18.07 Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
6Agafii Vasile Ion
Doctor în tehnică
05.02.04 Tribologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
7Ambros Tudor
Doctor în tehnică
05.09.01 Electromecanică, maşini electrice, sisteme de acţionare, aparate şi dispozitive electrice
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
8Ambrosi Grigore
Doctor în tehnică
05.20.03 Exploatarea şi mentenanţa tehnicii agricole şi celei din industria prelucrătoare
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9Anisimov Vladimir Constantin
Doctor în tehnică
05.11.14 Tehnologia fabricării aparatelor de măsurare, informare, control şi diagnostic (pe ramuri)
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
10Antohi Maria Ilie
Doctor în tehnică
05.18.07 Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice
Conferenţiar cercetător
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
11Arnăut Vsevolod
Doctor în tehnică
05.13.11 Programarea calculatoarelor electronice
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
12Arpentin Gheorghe
Doctor în tehnică
05.18.07 Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
13Avram Ionel-Adrian
Doctor în tehnică
05.13.05 Elemente si dispozitive ale tehnicii de calcul si sistemelor de comanda
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
14Badinter Efim
Doctor în tehnică
05.09.06 Aparate electrice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
15Balan Evghenii
Doctor în tehnică
05.18.01 Tehnologia produselor alimentare
16Bălcănuţă Nicolae
Doctor în tehnică
05.03.01 Procedee şi utilaje de prelucrare mecanică şi fizico-tehnică (pe ramuri)
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
17Begleţ Natalia
Doctor în tehnică
05.14.04 Centrale termoenergetice (partea termică), termoenergetica industrială
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
18Bejan Andrei Iuri
Doctor în tehnică
05.18.07 Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
19Bejan Valerian
Doctor în tehnică
05.18.07 Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
20Bejan Viorel
Doctor în tehnică
05.13.05 Elemente si dispozitive ale tehnicii de calcul si sistemelor de comanda