POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 201

1Ababii V. V.
Doctor în tehnică
05.13.13 Calculatoare, sisteme de calcul şi reţele informaţionale
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2Abdel Wahhab I.
Doctor în tehnică
05.20.02 Electrificarea şi automatizarea agriculturii
3Abu-Zaied H.
Doctor în tehnică
05.13.13 Calculatoare, sisteme de calcul şi reţele informaţionale
4Aculinin A. A.
Doctor în tehnică
05.13.16 Aplicarea tehnicii de calcul, modelarii matematice si metodelor matematice in cercetarile stiintifice (pe domeniile stiintei)
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5Adajuc V. A.
Doctor în tehnică
05.18.07 Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice
Conferenţiar cercetător
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
6Agafii V. I.
Doctor în tehnică
05.02.04 Tribologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
7Ambros T.
Doctor în tehnică
05.09.01 Electromecanică, maşini electrice, sisteme de acţionare, aparate şi dispozitive electrice
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
8Ambrosi G.
Doctor în tehnică
05.20.03 Exploatarea şi mentenanţa tehnicii agricole şi celei din industria prelucrătoare
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9Anisimov V. C.
Doctor în tehnică
05.11.14 Tehnologia fabricării aparatelor de măsurare, informare, control şi diagnostic (pe ramuri)
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
10Antohi M. I.
Doctor în tehnică
05.18.07 Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice
Conferenţiar cercetător
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
11Arnăut V.
Doctor în tehnică
05.13.11 Programarea calculatoarelor electronice
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
12Arpentin G.
Doctor în tehnică
05.18.07 Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
13Avram I.
Doctor în tehnică
05.13.05 Elemente si dispozitive ale tehnicii de calcul si sistemelor de comanda
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
14Badinter E.
Doctor în tehnică
05.09.06 Aparate electrice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
15Balan E.
Doctor în tehnică
05.18.01 Tehnologia produselor alimentare
16Bălcănuţă N.
Doctor în tehnică
05.03.01 Procedee şi utilaje de prelucrare mecanică şi fizico-tehnică (pe ramuri)
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
17Begleţ N.
Doctor în tehnică
05.14.04 Centrale termoenergetice (partea termică), termoenergetica industrială
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
18Bejan A. I.
Doctor în tehnică
05.18.07 Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
19Bejan V.
Doctor în tehnică
05.18.07 Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
20Bejan V.
Doctor în tehnică
05.13.05 Elemente si dispozitive ale tehnicii de calcul si sistemelor de comanda