POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 176

1AbdelWahhab IsmailSerhanMsallam
Doctor în tehnică
05.20.02 Electrificarea şi automatizarea agriculturii
2Abu-Zaied HamadHamedHamdan
Doctor în tehnică
05.13.13 Calculatoare, sisteme de calcul şi reţele informaţionale
3Aculinin Alexandr Alexandr
Doctor în tehnică
05.13.16 Aplicarea tehnicii de calcul, modelarii matematice si metodelor matematice in cercetarile stiintifice (pe domeniile stiintei)
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
4Adajuc Victoria Anatoli
Doctor în tehnică
05.18.07 Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice
5Agafii Vasile Ion
Doctor în tehnică
05.02.04 Tribologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
6Ambrosi Grigore
Doctor în tehnică
05.20.03 Exploatarea şi mentenanţa tehnicii agricole şi celei din industria prelucrătoare
Conferenţiar universitar în ştiinţe inginereşti şi tehnologii
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
7Anisimov Vladimir Constantin
Doctor în tehnică
05.11.14 Tehnologia fabricării aparatelor de măsurare, informare, control şi diagnostic (pe ramuri)
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
8Antohi Maria Ilie
Doctor în tehnică
05.18.07 Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice
Conferenţiar cercetător în tehnică
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9Arnăut Vsevolod
Doctor în tehnică
05.13.11 Programarea calculatoarelor electronice
Conferenţiar universitar în ştiinţe fizico-matematice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
10Avram Ionel-Adrian
Doctor în tehnică
05.13.05 Elemente si dispozitive ale tehnicii de calcul si sistemelor de comanda
Conferenţiar universitar în tehnică
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
11Balan Evghenii
Doctor în tehnică
05.18.01 Tehnologia produselor alimentare
12Bălcănuţă Nicolae
Doctor în tehnică
05.03.01 Procedee şi utilaje de prelucrare mecanică şi fizico-tehnică (pe ramuri)
Conferenţiar universitar în tehnică
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
13Begleţ Natalia
Doctor în tehnică
05.14.04 Centrale termoenergetice (partea termică), termoenergetica industrială
Conferenţiar universitar în ştiinţe inginereşti şi tehnologii
14Bejan Andrei Iuri
Doctor în tehnică
05.18.07 Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
15Bejan Valerian
Doctor în tehnică
05.18.07 Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
16Bejan Viorel
Doctor în tehnică
05.13.05 Elemente si dispozitive ale tehnicii de calcul si sistemelor de comanda
17Beşleaga Igor
Doctor în tehnică
05.20.03 Exploatarea şi mentenanţa tehnicii agricole şi celei din industria prelucrătoare
Conferenţiar universitar în ştiinţe inginereşti şi tehnologii
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
18Beşliu Vitalie Ion
Doctor în tehnică
05.03.01 Procedee şi utilaje de prelucrare mecanică şi fizico-tehnică (pe ramuri)
Conferenţiar universitar în ştiinţe inginereşti şi tehnologii
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
19Bîcova Elena Vitali
Doctor în tehnică
05.14.02 Centrale electrice (partea electrica), retele electrice, sisteme electroenergetice si dirijarea lor
Conferenţiar cercetător în ştiinţe inginereşti şi tehnologii
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
20Bîşca Vasilina
Doctor în tehnică
05.18.07 Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)