POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 183

1Ababii Victor Vasile
Doctor în tehnică
05.13.13 Calculatoare, sisteme de calcul şi reţele informaţionale
Conferenţiar universitar în tehnică
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2AbdelWahhab IsmailSerhanMsallam
Doctor în tehnică
05.20.02 Electrificarea şi automatizarea agriculturii
3Abu-Zaied HamadHamedHamdan
Doctor în tehnică
05.13.13 Calculatoare, sisteme de calcul şi reţele informaţionale
4Aculinin Alexandr Alexandr
Doctor în tehnică
05.13.16 Aplicarea tehnicii de calcul, modelarii matematice si metodelor matematice in cercetarile stiintifice (pe domeniile stiintei)
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5Adajuc Victoria Anatoli
Doctor în tehnică
05.18.07 Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice
6Agafii Vasile Ion
Doctor în tehnică
05.02.04 Tribologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
7Ambrosi Grigore
Doctor în tehnică
05.20.03 Exploatarea şi mentenanţa tehnicii agricole şi celei din industria prelucrătoare
Conferenţiar universitar în ştiinţe inginereşti şi tehnologii
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
8Anisimov Vladimir Constantin
Doctor în tehnică
05.11.14 Tehnologia fabricării aparatelor de măsurare, informare, control şi diagnostic (pe ramuri)
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9Antohi Maria Ilie
Doctor în tehnică
05.18.07 Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice
Conferenţiar cercetător în tehnică
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
10Arnăut Vsevolod
Doctor în tehnică
05.13.11 Programarea calculatoarelor electronice
Conferenţiar universitar în ştiinţe fizico-matematice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
11Avram Ionel-Adrian
Doctor în tehnică
05.13.05 Elemente si dispozitive ale tehnicii de calcul si sistemelor de comanda
Conferenţiar universitar în tehnică
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
12Balan Evghenii
Doctor în tehnică
05.18.01 Tehnologia produselor alimentare
13Bălcănuţă Nicolae
Doctor în tehnică
05.03.01 Procedee şi utilaje de prelucrare mecanică şi fizico-tehnică (pe ramuri)
Conferenţiar universitar în tehnică
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
14Begleţ Natalia
Doctor în tehnică
05.14.04 Centrale termoenergetice (partea termică), termoenergetica industrială
Conferenţiar universitar în ştiinţe inginereşti şi tehnologii
15Bejan Andrei Iuri
Doctor în tehnică
05.18.07 Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
16Bejan Valerian
Doctor în tehnică
05.18.07 Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
17Bejan Viorel
Doctor în tehnică
05.13.05 Elemente si dispozitive ale tehnicii de calcul si sistemelor de comanda
18Bernic Mircea Vasile
Doctor în tehnică
05.18.12 Procese si aparate in industria alimentara
Conferenţiar universitar în tehnică
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
19Beşleaga Igor
Doctor în tehnică
05.20.03 Exploatarea şi mentenanţa tehnicii agricole şi celei din industria prelucrătoare
Conferenţiar universitar în ştiinţe inginereşti şi tehnologii
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
20Beşliu Vitalie Ion
Doctor în tehnică
05.03.01 Procedee şi utilaje de prelucrare mecanică şi fizico-tehnică (pe ramuri)
Conferenţiar universitar în ştiinţe inginereşti şi tehnologii
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)