POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate:160

1Ababii Victor Vasile
Doctor în tehnică
05.13.13 Calculatoare, sisteme de calcul şi reţele informaţionale
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2Aculinin Alexandr Alexandr
Doctor în tehnică
05.13.16 Aplicarea tehnicii de calcul, modelarii matematice si metodelor matematice in cercetarile stiintifice (pe domeniile stiintei)
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
3Adajuc Victoria Anatoli
Doctor în tehnică
05.18.07 Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
4Agafii Vasile Ion
Doctor în tehnică
05.02.04 Tribologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5Ambros Tudor
Doctor în tehnică
05.09.01 Electromecanică, maşini electrice, sisteme de acţionare, aparate şi dispozitive electrice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
6Ambrosi Grigore
Doctor în tehnică
05.20.03 Exploatarea şi mentenanţa tehnicii agricole şi celei din industria prelucrătoare
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
7Anisimov Vladimir Constantin
Doctor în tehnică
05.11.14 Tehnologia fabricării aparatelor de măsurare, informare, control şi diagnostic (pe ramuri)
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
8Antohi Maria Ilie
Doctor în tehnică
05.18.07 Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9Arnăut Vsevolod
Doctor în tehnică
05.13.11 Programarea calculatoarelor electronice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
10Avram Ionel-Adrian
Doctor în tehnică
05.13.05 Elemente si dispozitive ale tehnicii de calcul si sistemelor de comanda
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
11Balan Evghenii
Doctor în tehnică
05.18.01 Tehnologia produselor alimentare
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
12Bălcănuţă Nicolae
Doctor în tehnică
05.03.01 Procedee şi utilaje de prelucrare mecanică şi fizico-tehnică (pe ramuri)
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
13Begleţ Natalia
Doctor în tehnică
05.14.04 Centrale termoenergetice (partea termică), termoenergetica industrială
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
14Bejan Andrei Iuri
Doctor în tehnică
05.18.07 Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
15Bernic Mircea Vasile
Doctor în tehnică
05.18.12 Procese si aparate in industria alimentara
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
16Beşleaga Igor
Doctor în tehnică
05.20.03 Exploatarea şi mentenanţa tehnicii agricole şi celei din industria prelucrătoare
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
17Beşliu Vitalie Ion
Doctor în tehnică
05.03.01 Procedee şi utilaje de prelucrare mecanică şi fizico-tehnică (pe ramuri)
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
18Bîcova Elena Vitali
Doctor în tehnică
05.14.02 Centrale electrice (partea electrica), retele electrice, sisteme electroenergetice si dirijarea lor
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
19Bîşca Vasilina
Doctor în tehnică
05.18.07 Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
20Bodnariuc Ion
Doctor în tehnică
05.02.02 Teoria maşinilor şi organe de maşini
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)