POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 168

1Tîrşu Mihai Stefan
Doctor în tehnică
05.14.02 Centrale electrice (partea electrica), retele electrice, sisteme electroenergetice si dirijarea lor
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2Anisimov Vladimir Constantin
Doctor în tehnică
05.11.14 Tehnologia fabricării aparatelor de măsurare, informare, control şi diagnostic (pe ramuri)
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
3Guţu Aurel Ilie
Doctor în tehnică
05.14.01 Energetica generală; sisteme energetice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
4Şit Mihail Lev
Doctor în tehnică
05.13.07 Automatizarea şi gestionarea proceselor tehnologice (pe ramuri)
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5Naval Elvira Semion
Doctor în tehnică
05.13.16 Aplicarea tehnicii de calcul, modelarii matematice si metodelor matematice in cercetarile stiintifice (pe domeniile stiintei)
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
6Comendant Ion Timotei
Doctor în tehnică
05.14.02 Centrale electrice (partea electrica), retele electrice, sisteme electroenergetice si dirijarea lor
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
7Scobiola Petru Gheorghe
Doctor în tehnică
05.20.01 Mecanizarea agriculturii
8Stadler Lucia
Doctor în tehnică
05.13.11 Programarea calculatoarelor electronice
9Balan Evghenii
Doctor în tehnică
05.18.01 Tehnologia produselor alimentare
10Aculinin Alexandr Alexandr
Doctor în tehnică
05.13.16 Aplicarea tehnicii de calcul, modelarii matematice si metodelor matematice in cercetarile stiintifice (pe domeniile stiintei)
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
11Arnăut Vsevolod
Doctor în tehnică
05.13.11 Programarea calculatoarelor electronice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
12Bejan Andrei Iuri
Doctor în tehnică
05.18.07 Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
13Burţeva Liudmila Victor
Doctor în tehnică
05.13.11 Programarea calculatoarelor electronice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
14Agafii Vasile Ion
Doctor în tehnică
05.02.04 Tribologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
15Ambrosi Grigore
Doctor în tehnică
05.20.03 Exploatarea şi mentenanţa tehnicii agricole şi celei din industria prelucrătoare
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
16Avram Ionel-Adrian
Doctor în tehnică
05.13.05 Elemente si dispozitive ale tehnicii de calcul si sistemelor de comanda
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
17Bălcănuţă Nicolae
Doctor în tehnică
05.03.01 Procedee şi utilaje de prelucrare mecanică şi fizico-tehnică (pe ramuri)
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
18Cartofeanu Vasile
Doctor în tehnică
05.14.05 Bazele teoretice ale termotehnicii
19Ceban Victor Fiodor
Doctor în tehnică
05.02.04 Tribologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
20Codreanu Constantin
Doctor în tehnică
05.14.02 Centrale electrice (partea electrica), retele electrice, sisteme electroenergetice si dirijarea lor
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)