POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 138

1Alexandreanu-Sîtnic Zinainda
Doctor în istorie
07.00.02 Istoria romanilor
2Anton Ion
Doctor în istorie
07.00.02 Istoria romanilor
Conferenţiar universitar în istorie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
3Antonova Liudmila
Doctor în istorie
07.00.02 Istoria romanilor
4Argint-Căldare Lucia Iurie
Doctor în istorie
07.00.09 Teoria şi metodologia ştiinţelor istorice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5Atanasov Nicolae Claudiu
Doctor în istorie
07.00.02 Istoria romanilor
6Bacalov Sergiu Vladimir
Doctor în istorie
07.00.02 Istoria romanilor
Conferenţiar cercetător în ştiinţe umaniste
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
7Bacumenco-Pîrnău Ludmila Victor
Doctor în istorie
07.00.06 Arheologie
Conferenţiar cercetător în ştiinţe umaniste
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
8Bagrin Mariana Ion
Doctor în istorie
07.00.03 Istoria universala
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9Baidaus Eduard
Doctor în istorie
07.00.01 Istoria Moldovei
Conferenţiar universitar în istorie
10Banaru Valeriu
Doctor în istorie
07.00.06 Arheologie
Conferenţiar universitar în ştiinţe fizico-matematice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
11Barbăroş Ecaterina Alexandru
Doctor în istorie
07.00.01 Istoria Moldovei
Conferenţiar universitar în economie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
12Bercu Oleg
Doctor în istorie
07.00.02 Istoria romanilor
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
13Bîrlădeanu Virgiliu Eugeniu
Doctor în istorie
07.00.02 Istoria romanilor
Conferenţiar universitar în istorie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
14Boldureanu Ana Ion
Doctor în istorie
07.00.06 Arheologie
Conferenţiar cercetător în istorie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
15Borşevski Andrei
Doctor în istorie
07.00.03 Istoria universala
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
16Bostan Viorel Ion
Doctor în istorie
07.00.02 Istoria romanilor
Conferenţiar universitar în ştiinţe fizico-matematice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
17Bragari Nicolae
Doctor în istorie
07.00.02 Istoria romanilor
Conferenţiar universitar în istorie
18Budevici-Puiu Anatolie
Doctor în istorie
07.00.02 Istoria romanilor
Profesor universitar în istorie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
19Bulmaga Leonid Efim
Doctor în istorie
07.00.01 Istoria Moldovei
Conferenţiar cercetător în istorie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
20Burlacu Valentin Gheorghe
Doctor în istorie
07.00.01 Istoria Moldovei
Conferenţiar universitar în istorie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)