POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 3614

1Potlog Tamara Pavel
Doctor în ştiinţe fizico-matematice
01.04.10 Fizica si ingineria semiconductorilor
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2Duca Gheorghe Grigore
Doctor în chimie
02.00.04 Chimie fizica
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
3Nicic Andrei
Doctor în istorie
07.00.06 Arheologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
4Sainenco Ala Petru
Doctor în filologie
10.02.01 Limba română
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5Movilă Irina
Doctor în economie
08.00.05 Economie şi management
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
6Vrabie Corneliu
Doctor în drept
12.00.03 Drept privat
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
7Gladun Nicolae Vasile
Doctor în medicina
14.00.27 Chirurgie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
8Cojocaru Ala Nicolae
Doctor în medicina
14.00.09 Pediatrie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9Scoferţă Petru Grigorie
Doctor în biologie
03.00.06 Virusologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
10Domanciuc Vasile Ivan
Doctor în biologie
03.00.10 Ihtiologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
11Colţun Maricica Boris
Doctor în biologie
03.00.05 Botanica
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
12Gavriliţă Lidia Tudor
Doctor în ştiinţe agricole
06.01.11 Protectia plantelor
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
13Tîrşu Mihai Stefan
Doctor în tehnică
05.14.02 Centrale electrice (partea electrica), retele electrice, sisteme electroenergetice si dirijarea lor
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
14Anisimov Vladimir Constantin
Doctor în tehnică
05.11.14 Tehnologia fabricării aparatelor de măsurare, informare, control şi diagnostic (pe ramuri)
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
15Guţu Aurel Ilie
Doctor în tehnică
05.14.01 Energetica generală; sisteme energetice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
16Nica Iurie Nicolae
Doctor în ştiinţe fizico-matematice
01.04.02 Fizica teoretica si matematica
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
17Ciornea Viorel Ilie
Doctor în ştiinţe fizico-matematice
01.04.02 Fizica teoretica si matematica
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
18Şuşu-Ţurcan Aurelia Gheorghe
Doctor în economie
08.00.05 Economie şi management
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
19Bouroş Pavlina Nicolai
Doctor în ştiinţe fizico-matematice
01.04.18 Cristalografie si fizica cristalelor
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
20Baca Svetlana Grigori
Doctor în chimie
02.00.01 Chimie anorganica
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)