POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 28

1Aramă E.
Doctor Habilitat în drept
12.00.00 ŞTIINŢE JURIDICE
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2Arhiliuc V.
Doctor Habilitat în drept
12.00.10 Drept international public
Profesor cercetător
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
3Avornic G. C.
Doctor Habilitat în drept
12.00.01 Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
4Băieşu A.
Doctor Habilitat în drept
12.00.03 Drept privat
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5Balan O. I.
Doctor Habilitat în drept
12.00.10 Drept international public
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
6Balmuş V. I.
Doctor Habilitat în drept
12.00.02 Drept public; organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Profesor cercetător
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
7Baltag D.
Doctor Habilitat în drept
12.00.01 Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
8Barbăneagră A.
Doctor Habilitat în drept
12.00.08 Drept penal
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9Bîrgău M. M.
Doctor Habilitat în drept
12.00.02 Drept public; organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
10Brînza S. M.
Doctor Habilitat în drept
12.00.08 Drept penal
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
11Burian A. D.
Doctor Habilitat în drept
12.00.10 Drept international public
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
12Cîrnaţ T.
Doctor Habilitat în drept
12.00.02 Drept public; organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
13Cojocari E. V.
Doctor Habilitat în drept
12.00.03 Drept privat
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
14Cojocaru E. V.
Doctor Habilitat în drept
12.00.01 Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
15Cojocaru V. P.
Doctor Habilitat în drept
12.00.03 Drept privat
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
16Cuşmir M. F.
Doctor Habilitat în drept
12.00.02 Drept public; organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
17Cuşnir V. M.
Doctor Habilitat în drept
12.00.08 Drept penal
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
18Dolea I.
Doctor Habilitat în drept
12.00.08 Drept penal
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
19Gheorghiţă M.
Doctor Habilitat în drept
12.00.09 Proces penal; criminalistica; teoria activitatii operativ-investigative
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
20Gladchi G.
Doctor Habilitat în drept
12.00.08 Drept penal
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)