POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 32

1Aramă Elena
Doctor Habilitat în drept
12.00.00 ŞTIINŢE JURIDICE
Profesor universitar în drept
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2Arhiliuc Victoria
Doctor Habilitat în drept
12.00.10 Drept international public
Profesor cercetător în drept
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
3Avornic Gheorghe Constantin
Doctor Habilitat în drept
12.00.01 Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
Profesor universitar în drept
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
4Băieşu Aurel
Doctor Habilitat în drept
12.00.03 Drept privat
Profesor universitar în ştiinţe sociale şi economice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5Balan Oleg Ion
Doctor Habilitat în drept
12.00.10 Drept international public
Profesor universitar în drept
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
6Balmuş Victor Ion
Doctor Habilitat în drept
12.00.02 Drept public; organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Profesor cercetător în ştiinţe sociale şi economice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
7Baltag Dumitru
Doctor Habilitat în drept
12.00.01 Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
Profesor universitar în drept
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
8Barbăneagră Alexei
Doctor Habilitat în drept
12.00.08 Drept penal
Profesor universitar în drept
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9Brînză Sergiu Mihail
Doctor Habilitat în drept
12.00.08 Drept penal
Profesor universitar în drept
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
10Burian Alexandru Dumitru
Doctor Habilitat în drept
12.00.10 Drept international public
Profesor universitar în drept
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
11Cîrnaţ Teodor
Doctor Habilitat în drept
12.00.02 Drept public; organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Profesor universitar în ştiinţe sociale şi economice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
12Cojocari Eugenia Vasile
Doctor Habilitat în drept
12.00.03 Drept privat
Profesor universitar în drept
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
13Cojocaru Eugenia Vasile
Doctor Habilitat în drept
12.00.01 Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
Profesor universitar în drept
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
14Cojocaru Gheorghe Efim
Doctor Habilitat în istorie şi arheologie
611.03. Istoria universală (pe perioade)
Conferenţiar cercetător în istorie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
15Cojocaru Violeta
Doctor Habilitat în drept
12.00.03 Drept privat
Profesor universitar în drept
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
16Cuşmir Marcel Foma
Doctor Habilitat în drept
12.00.02 Drept public; organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Conferenţiar universitar în drept
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
17Cuşnir Valerii Maftei
Doctor Habilitat în drept
12.00.08 Drept penal
Profesor universitar în drept
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
18Dolea Igor
Doctor Habilitat în drept
12.00.08 Drept penal
Profesor universitar în drept
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
19Druţă Inga Gheorghe
Doctor Habilitat în filologie
621.04. Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie (cu specificarea limbii, după caz)
Conferenţiar cercetător în filologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
20Gheorghiţă Mihai
Doctor Habilitat în drept
12.00.09 Proces penal; criminalistica; teoria activitatii operativ-investigative
Profesor universitar în drept
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)