POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 30

1Druţă Inga Gheorghe
Doctor Habilitat în filologie
621.04. Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2Aramă Elena
Doctor Habilitat în drept
12.00.00 ŞTIINŢE JURIDICE
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
3Balmuş Victor Ion
Doctor Habilitat în drept
12.00.02 Drept public; organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
4Arhiliuc Victoria
Doctor Habilitat în drept
12.00.10 Drept international public
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5Avornic Gheorghe Constantin
Doctor Habilitat în drept
12.00.01 Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
6Brînză Sergiu Mihail
Doctor Habilitat în drept
12.00.08 Drept penal
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
7Burian Alexandru Dumitru
Doctor Habilitat în drept
12.00.10 Drept international public
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
8Cojocari Eugenia Vasile
Doctor Habilitat în drept
12.00.03 Drept privat
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9Cojocaru Violeta
Doctor Habilitat în drept
12.00.03 Drept privat
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
10Cuşnir Valeriu Maftei
Doctor Habilitat în drept
12.00.08 Drept penal
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
11Guceac Ion Andrei
Doctor Habilitat în drept
12.00.02 Drept public; organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
12Smochină Andrei Ion
Doctor Habilitat în drept
12.00.01 Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
13Băieşu Aurel
Doctor Habilitat în drept
12.00.03 Drept privat
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
14Dolea Igor
Doctor Habilitat în drept
12.00.08 Drept penal
15Gumenâi Ion Nicolae
Doctor Habilitat în istorie şi arheologie
611.02. Istoria românilor
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
16Mironenco Elena Serghei
Doctor Habilitat în studiul artelor şi culturologie
653.01. Muzicologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
17Savin-Zgardan Angela Arcadi
Doctor Habilitat în filologie
621.04. Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
18Cojocaru Gheorghe Efim
Doctor Habilitat în istorie şi arheologie
611.03. Istoria universală
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
19Balan Oleg Ion
Doctor Habilitat în drept
12.00.10 Drept international public
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
20Popa Victor Semion
Doctor Habilitat în drept
12.00.02 Drept public; organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)